وبلاگ

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


جدول مثلثاتي pdf
 
[PDF]ﺟﺪول ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ
bayanbox.ir/view/569635685849132340/trig-angles-value.pdf
Translate this page
ﺟﺪول ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ. زاوﯾﻪ. 0. 30. 45. 60. 90. 180. 270. 360. 120. 150. ﮐﻤﺎن. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . Sin.
تمامی روابط مثلثاتی، انتگرال و مشتق – برق قدرت
https://poweren.ir › تمام مطالب › کتاب
Translate this page
Aug 4, 2017 – دانلود تمام روابط مثلثاتی به همراه فرمول های مشتق و فرمول های انتگرال همگی در … پس خیلی بهتر میشه که ما این روابط را در قالب PDF بروی گوشی …
[PDF]ﻣﺒﺤﺚ نسبت هاي مثلثاتي سينوس، كسينوس ، تانژانت و كتانژانت هر زاويه را
www.kanoon.ir/…/PdfLessonPlan/13920624P6zn727425.pdf
Translate this page
سينوس، كسينوس ، تانژانت و كتانژانت هر زاويه را نسبت هاي مثلثاتي آن زاويه مي گويند . نکته! نسبت های مثلثاتی در رابطه با مثلث قائم الزاویه هستند. تانژانت یک …
[PDF][PDF]4 مثـلثات
chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96…/071-094-C111211.pdf
Translate this page
فصل 4 مثلثات. 7٤. با استفاده از رابطهٔ باال جدول زیر را کامل کنید: 10 متر. 50 متر. 90 سانتی متر. 200 سانتی متر. 500 سانتی متر l. 20 سانتی متر. 10 متر. 1 متر.
[PDF]مثلثات
math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1345
Translate this page
مثلثات. رادیان 1. مقادیر مثلثاتی برای برخی زوایا 2. توابع مثلثاتی 3 …. در جدول زیر مقدار نسبت های مثلثاتی خواسته شده را در جاهای خالی بنویسید. 3. 2π π. 2 π. 3 π.

 NS