تبلیغات
ریاضی-معما و سرگرمی - زندگینامه ریاضیدان و منجّم ایرانی ، علی نسوی(استادمختص)
زندگینامه ریاضیدانها
زندگینامه ریاضیدان و منجّم ایرانی ، علی نسوی(استادمختص)

زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیارحدود سیصد ونود وسه سال قمری از هجرت پیامبر می گذشت. در شهر ری که در آن زمان ازشهرهای علمی به شمار می رفت و مراکزعلمی زیادی درآن وجود داشت، پسری به دنیا آمد. این پسر را پدر،علی نام نهاد.علی سالهای زیادی از عمرش را در همان شهر گذراند ولی چون اجداد او،اهل نسا بودند به نسوی شهرت پیدا کرد. نسا از شهرهای قدیم خراسان در نزدیکی شهر عشق آباد کنونی درجمهوری ترکمنستان است. این منطقه به ایران تعلق داشت ولی پس ازدوران نادر ، درتعیین خط مرزی ایران و روسیه درسال 1885 میلادی جزوترکمنستان روسیه گردید.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیارنسوی از هشت سالگی به نگهداری پرندگان وجانوران شکاری، علاقه پیدا کرد. او ازنگهداری پرندگان شروع کردوباصرف حدود شصت سال از عمر وداراییش دراین راه، کتاب " بازنامه " رانوشت. خود اومی گوید: کتابهایی که در این علم به زبانهای هندی ، رومی وپارسی نوشته شده بود به دست آورده وخوانده است وعلم پزشکی را درزمینه ترکیب کردن داروها ، معجون ها وپادزهرها، خود تجربه کرده است.
بقیه زندگینامه این ریاضیدان ایرانی را در ادامه مطلب میتوانید بخوانید.

زندگینامه ریاضیدانها
زندگینامه ریاضیدان و منجّم ایرانی ، علی نسوی(استادمختص)

زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیارحدود سیصد ونود وسه سال قمری از هجرت پیامبر می گذشت. در شهر ری که در آن زمان ازشهرهای علمی به شمار می رفت و مراکزعلمی زیادی درآن وجود داشت، پسری به دنیا آمد. این پسر را پدر،علی نام نهاد.علی سالهای زیادی از عمرش را در همان شهر گذراند ولی چون اجداد او،اهل نسا بودند به نسوی شهرت پیدا کرد. نسا از شهرهای قدیم خراسان در نزدیکی شهر عشق آباد کنونی درجمهوری ترکمنستان است. این منطقه به ایران تعلق داشت ولی پس ازدوران نادر ، درتعیین خط مرزی ایران و روسیه درسال 1885 میلادی جزوترکمنستان روسیه گردید.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیارنسوی از هشت سالگی به نگهداری پرندگان وجانوران شکاری، علاقه پیدا کرد. او ازنگهداری پرندگان شروع کردوباصرف حدود شصت سال از عمر وداراییش دراین راه، کتاب " بازنامه " رانوشت. خود اومی گوید: کتابهایی که در این علم به زبانهای هندی ، رومی وپارسی نوشته شده بود به دست آورده وخوانده است وعلم پزشکی را درزمینه ترکیب کردن داروها ، معجون ها وپادزهرها، خود تجربه کرده است.

زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیارعلی نسوی، معاصر ابوریحان و ابن سینا بود وخود راشاگرد ابن سینا می دانست.
ناصر خسرو درماه ذیحجه شال 437هجری قمری-زمانی که نسوی در سمنان بود ودرآن جا کلاسهای بحث وتدریس داشت- به سمنان رفت وبا او ملاقات کرد.
ناصر خسرو می نو یسد: "درغره ذی الحجة سنه سبع و ثلا ثین واربع مائة (437) به راه آب خوری و چاشت خوران به سمنان آمدم وآنجا مدتی مقام کردم وطلب اهل علم کردم ، مردی نشان دادند که او را استاد علی نسایی می گفتند، نزدیک وی شدم، مردی جوان بود (نسوی در این زمان 44 سال داشت).سخن به زبان فارسی می گفت،به زبان اهل دیلم،موی گشوده وجمعی نزد وی حاضر. گروهی
اقلیدس می خواندند وگروهی حساب. دراثنای سخن می گفت که من بر استاد ابوعلی سینا- رحمة الله علیه- چنین خواندم واز وی چنین شنیدم.همانا غرض او آن بود تا من بدانم که او شاگرد ابن سیناست. "
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیاراستاد در ری هم جلسه های درس داشت وعده ای از درس و بحث او استفاده می کردند. به خاطر مهارتش در
ریاضیات ، به او"استاد مختص" می گفتند تا حدی که اروپائیها همین لقبDoctore AImochtasso را به جای نام نسوی اشتباه گرفته اند.
منزل نسوی خانه حکمت واندیشه بود واهل علم ، دانش ومعرفت در آنجا دور هم جمع می شدند. این خانه ،همیشه محل رفت و آمد کسانی بود که خواهان آموختن معرفت بودند.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیارآنطور که از نوشته های خود ودیگران درباره او بر می آید استاد، اخلاق ورفتاری بسیار نیکو داشته و به علم وهنر علاقمند بوده است. مردی سخاوتمند ومهمان نواز بود، به گونه ای که هر کس به دیدن او می رفت تا ازسر سفره او چیزی نمی خورد اجازه رفتن نداشت. به گفته یکی از شاگردانش،او می گفت: " مرد با همت بلندوعزیمت راست به مطلوب تواند رسید نه با رنج وتعب. "
استاد مختص، بسیار طرفدار تخصص دردانشها بود وبه هرکسی که برای استفاده از درس او می آمد می گفت: " بکوش تا در صناعت خویش کامل شوی ومتذوق مباش، چه متذوق را مسیری نیست."
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیاراو در فلسفه، علم نجوم، منطق، پزشکی، داروشناسی وپزشکی جانوران زبردست واستاد بود. در ریاضیات ، خصوصا هندسه، تخصص وتبحری فوق العاده داشت. وی از نخستین کسانی است که تعلیمات شیخ الرئیس ابوعلی را درخراسان وعراق منتشر کرد. ابوالحسن علی نسوی نزدیک به صد سال عمر کردو تا آخرعمر در سلامت کامل بود ولی ده سال آخر عمرش به دلیل ضعف، توانایِی راه رفتن در کوی و برزن را نداشت و خانه نشین بود . هر چند تاریخ دقیق وفات وی معلوم نسیت اما اگر او صد سال عمر کرده باشد باید در سال 493 هجری قمری دار فانی را وداع گفته باشد.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیارزندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیارزندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیاراز میان تألیفهای نسوی می توان به کتابهای زیر اشاره کرد :
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیار- المقنع
نسوی، المقنع فی الحساب الهندی را ابتدا به زبان فارسی نوشت و بعد با تغییراتی به زبان عربی برگرداند. تا آنجا که می دانیم این کتاب قدیمی ترین کتابی است که به زبان فارسی منحصرا درباره
حساب هندی تألیف شده است. مقصود از حساب هندی روش محاسبه با دستگاه شمار دهگانی است که در آن هر یک از رقمها که برای نوشتن به کار می روند با توجه به جای خود دارای ارزش هستند.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیار- الاشباع
این کتاب در شرح قضیه منلاوس است. منلاوس
ریاضیدان و منجم یونانی بود که در اواخر قرن اول میلادی - حدود سال 98 میلادی - درگذشت.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیار- تفسیر مأخوذات ارشمیدس
مأخوذ یعنی گرفته شده و در ریاضی به قضیه هایی گفته می شود که آنها را ثابت می کنند تا در استدلال قضیه های دیگر از آنها استفاده کنند. مأخوذات نام کتابی است در
هندسه که می گویند ارشمیدس آن را نوشته است. این کتاب شامل پانزده شکل یا قضیه بود که اصل یونانی آن از بین رفته ولی " ثابت بن قرّه" آن را به عربی ترجمه کرده بود. نسوی این مأخوذات را تفسیر کرد که ترجمه آن بارها به زبانهای دیگر به چاپ رسیده است.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیار- التجرید
که نام کامل آن " التجرید فی اصول الهندسه " است. کتاب مختصری است در هندسه مقدماتی که دارای مقدمه و هفت مقاله است. نسوی قضیه های
هندسه را که در نجوم و اندازه گیری مساحت و غیره مورد احتیاج است در آن گرد آورده و به زبان ساده ، آنها را ثابت کرده است.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیار-الزیج الفاخر
اصل این کتاب از بین رفته اما چند جدول از آن در آخر یک نسخه خطی از زیج جامع تألیف کوشیار گیلی موجود است.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیار- اختصار صور الکواکب
این کتاب خلاصه شده کتاب عبد الرحمان صوفی است که درباره شناخت ستارگان ، طول ، عرض ، جهت ، جایگاه و .... آنها نوشته شده است.
زندگینامه ریاضیدان ایرانی علی نسوی-کاری از رهیار- مقاله فی عمل دائرة...
برای معرفی این کتاب به بیان یک مسأله از آن اکتفا می کنیم .
مسأله: می خواهیم دایره ای رسم کنیم که مساحت آن به عنوان مثال ، یک پنجم مساحت دایره معلومی می باشد. چگونه عمل کنیم ؟

طبقه بندی: زندگینامه بزرگان،

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1387 توسط محسن

یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 11:12 قبل از ظهر
Our system is designed specifically for basements.
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 04:03 قبل از ظهر
Rinse with clean water and permit to dry completely.
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 02:57 قبل از ظهر
My Bryant 90 Plus furnace isn't heating.
سه شنبه 29 مرداد 1387 11:08 قبل از ظهر
از سایت شما لذت بردم
خیلی قابل استفاده است به شاگردانم توصیه خواهم كرد خدا یارتان
شنبه 26 مرداد 1387 02:08 قبل از ظهر
عیدتون مبارک.
شنبه 26 مرداد 1387 07:08 قبل از ظهر
یه مدت بود من نبودم.ببخشید. راستی کجا بودم .نگران شدم
جمعه 25 مرداد 1387 11:08 قبل از ظهر
نیمه شعبان عید انتظار بر منتظران عاشق مبارک باد

-
جمعه 25 مرداد 1387 05:08 قبل از ظهر
آمد نیمه شعبان،
ولادت آن ماه از دیده پنهان
دل باز در سینه پرپر می‌زند
دست به دعا می‌دارد:
مهدی زهرا كجایی؟
پای‌كوبان اسپند می‌سوزاند:
رسد آن روز كه تو بیایی؟
..........................
ما هم در كلبه مجازی خود به جشن و دعا نشسته‌ایم.
.............
ضمناً ما از مطالب جالب و زیبای شما در تشكل متفكران جوان خود بهره می‌بریم.
جمعه 25 مرداد 1387 01:08 قبل از ظهر
پنجشنبه 24 مرداد 1387 07:08 قبل از ظهر
سلام
زندگی نامه علی نسوی بسیار جالب وخواندنی ودرعین حال جدید بود چون كمتر كسی پیدامی شود كه نام این ریاضی دانان گمنام راشنیده باشد. ویك نكته مهم اینكه مدفن ومقبره این دانشمند باارزش را نگفته بودی كجاست كه اگر دوستان گذری به آن شهر داشته باشند سری هم به آن عالم فقید بزنند.
چهارشنبه 23 مرداد 1387 12:08 بعد از ظهر
سلام بر جناب رهیار .
شكلك عرض ارادت كدوم بود ؟ اره گمونم
ارادتهای اینترنتیه دیگه . یا تقاضای لینك متقابل ، یا مشاوره تخصصی .
خوندن مطلب پیرامون شخصیت شناسی جناب نسوی آموزنده بود اما تعجب بر انگیز نبود ..
اصولا شما ریاضی دانها همین طوری تشریف دارین . ولی جدی ، كسی از آْنها نمی پرسید طب و دامپزشكی و ریاضی چه غرابتی با هم دارند ؟؟
چه حرفیه !!. مگه ما از رهیار خودمون پرسیدیم ؟
چهارشنبه 23 مرداد 1387 01:08 قبل از ظهر


سلام دوست خوبم

من حسین هستم.مدیر وبسایت تخصصی موبایل،هک ،ترفند
وبلاگ خوبی داری تبریک میگم
آپم

اگه وقت کردی یه سر هم به وبلاگ من بزن
منتظر ما.
چهارشنبه 23 مرداد 1387 01:08 قبل از ظهر

سلام دوست وبلاگنویس
گروه وبلاگنویسان تا به حال توانسته است 1400 عضو فعال و 3000 عضو عادی را بخود جذب کند
با ثبتنام در این جشنواره وبلاگ خود را به 4000 وبلاگنویس معرفی کنید

برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ Gimmick سر بزنید

آدرس وبلاگ:
http://gimmick.ir
آدرس گروه:
http://groups.google.com/group/irancafeweblog

مزایا برای اعضا
1.مطالب جالب و خواندنی بسیار زیبا و بروز
2.با درج بنر گروه در وبلاگ خود لینک وبسایت خود را با مطالب این وبلاگ به تمامی اعضا ارسال کنید
3. ارسال مطلب با نام و آدرس وبلاگ خود به کل گروه

برای تماس با مدیر گروه از آی دی gimmick_blogfa

و یا ایمیل gimmickblog@gmail.com
می توانید استفاده کنید.
چهارشنبه 23 مرداد 1387 12:08 بعد از ظهر
سلام دوست عزیز
وبلاگ خیلی خوب و قشنگی داری. به ما هم یه سر بزن. مایل به تبادل لینك هستم اگه موافق بودی ما رو با عنوان .::بهترین سایت دانلود::. لینك كن.
خیلی خیلی ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.کپی برداری از مطالب بدون اجازه مدیر سایت شرعاً و عرفاً مجاز نمی باشد.